Motorkerékpár (A kategória)

“A” kategóriás jogosítvány: nemzetközi kategória. Ezzel a motoros jogosítvány-kategóriával bármekkora motort vagy motoros triciklit vezethetsz.

N

Alapismeretek: 22 óra

N

Jármű vezetési gyakorlat: 26 óra

N

Összesen: 48 óra

Motorkerékpár (A kategória)

Vezethető jármű: motorkerékpár

“A” kategóriával még vezethető:

 • “A1″ korlátozott” motorkerékpár
 • segédmotoros kerékpár, lassú jármű és pótkocsija
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű

A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 • a 24. életév betöltése, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • 1. csoportú orvosi alkalmassági vélemény
 • jelentkezési lap kitöltése
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

A tanfolyam tantárgyai:
Alapismeretek: 22 óra

 • Közlekedési ismeretek
 • A járművezetés elmélete
 • Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Járművezetési gyakorlat: 26 óra

 • Alapoktatás: 10 óra
 • Főoktatás: Városi vezetés 11 óra; Országúti vezetés 5 óra
 • Összesen: 48 óra.

Vizsgatárgyak
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga
55 kérdés, melyet 55 perc alatt lehet megoldani
Maximum elérhető pontszám: 75 pont
Minimum elérhető pontszám: 65 pont
Gyakorlat: Járműkezelési, forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 24 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Járműkezelési gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • 24 éves
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Forgalmi gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

 • sikeres járműkezelési vizsgát tett
 • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek 
A motoros járműkezelési vizsga menete

 Motoros járműkezelési vizsga menete:

A napi elindulás előtti kötelező ellenőrzés
Biztonsági ellenőrzési feladatok – követelmények a vizsgán
M1 – Kis sebességű manőverezés és iránytartás
M2 – Gyors manőverezés
M3 – Gyors manőver – Akadály kikerülése – Intenzív fékezés
Járműkezelési vizsga minősítő lap

A napi elindulás előtti kötelező ellenőrzés

Ha a motoron van középtámasz, akkor célszerű és könnyebb azon elvégezni az ellenőrzést, de ha nincs vagy az oldaltámasz kényelmesebbnek tűnik, akkor azon is megfelelő.

1. Kormányberendezés ellenőrzése

A motoron ülve a kormányt forgasd el mindkét irányba ütközésig. Nem szabad akadnia, nem adhat ki semmilyen idegen hangot, nem ütközhet bele az üzemanyagtartályba a markolat, illetve nem szabad, hogy bármelyik vezetéket elcsípje vagy beszorítsa.

Ellenőrizni kell a felső és az alsó kormánycsapágy lógását is.

Felső kormánycsapágy: a motoron ülve a markolatnál fogva fel-le megmozgatjuk a kormányt (tehát függőlegesen). Nem szabad, hogy kotyogjon.

Alsó kormánycsapágy: a motorral szemben leguggolsz és a villa alsó részét feléd majd visszafelé mozgatod (tehát a motor síkjával egy irányba) óvatosan, nehogy lerántsd a közép/oldal támaszról. Nem szabad, hogy kattogjon.

2. Gumiabroncsok ellenőrzése

Mindegyik gumiabroncsot külön-külön ellenőrizni kell szemrevételezéssel.. Ellenőrizni kell a kopást, illetve a bordázat mélységét (minimum 1,6 mm kell, hogy legyen 0,75 méter kerékátmérő alatt).

Az abroncsokon nem lehet külsérelmi nyom (szúrás, vágás, repedés, szálszakadás), illetve idegen anyag (szög, üveg) vagy olajfolt sem, azt el kell távolítani. Ellenőrizni kell még a levegőnyomást. Ezt jobb híján úgy tudod, hogy leveszed

támaszról, felülsz a motorra és az első fék behúzása mellett helyezed a súlypontod az első kerékre, majd a hátsóra és így győződjünk meg a nyomás helyességéről. A pontos nyomást műszerrel elég hetente ellenőrizni.

3. Fékberendezések ellenőrzése

Mivel a legtöbb motoron hidraulikus fékrendszer van, így először a fékfolyadékot kell ellenőrizni. Az első fékét rögtön a kormány jobb részén, az első fékkar környékén találod egy kis tartályban. Ellenőrizni kell, hogy a folyadék a minimum csík felett

legyen.

4. Világító- és fényjelző berendezések ellenőrzése

A motorra gyújtást kell adni vagy beindítani (típustól függ).

Ellenőrizni kell az irányjelzők működését mindkét irányban, elől és hátul is (a villogások számának 60 és 120, között kell lennie percenként).

Ellenőrizni kell a helyzetjelző, a tompított, a távolsági fényszórót és a fénykürtöt is. Ellenőrizni kell a rendszámtábla megvilágítást, és a hangjelző berendezést is. Ellenőrizni kell a féklámpát is, mindkét fékkel. A fék behúzásánál/nyomásánál a lámpabúra elé teszed a kezed és így látod, hogy valóban felgyullad-e. Esetleg más segítségét kéred, ha nem érnéd el.

5. Rendszámtábla ellenőrzése

A rendszámtábla megvan-e, tiszta, jól olvasható állapotban kell lennie, a gyárilag kialakított helyre van-e felszerelve.

Ugyanígy a hátsóét is (ezt motor válogatja, hogy látható-e, vagy sem).

Majd levesszük a motort a támaszról, ráülünk, meglendítjük előre, és külön-külön kipróbáljuk az első és hátsó féket, hogy fog-e (a fékkar és a pedál a teljes útjának az 1/3-ánál fel kell, hogy keményedjen).

Az alábbi feladatok közül még egyet kérdezhet a vizsgabiztos:

1. Végezze el a motor/váltóolaj szint és az olajnyomás ellenőrzését!

A legtöbb négyütemű motorkerékpárnál a motor és a váltó kenési rendszere közös (ugyanazt az olajat használja).

A szintellenőrzéshez a motorblokknak függőleges helyzetben kell lennie (középtámasz). A blokk oldalán vagy nivópálca van, vagy egy kémlelő ablak. Meg kell mérni / nézni hogy megfelelő-e az olaj szintje. Ha nem akkor után kell tölteni ugyanabból a motorolaj típusból a beöntő nyíláson, vagy a nívópálca helyén keresztül. Ha nem tudjuk milyen van benne, akkor az egészet le kell cserélni, és újat kell bele tölteni.

Motornál az olajcserét kb. 6-7000 km-enként célszerű elvégezni, vagy évente.

Az olajnyomást a műszerfalon lévő piros ellenőrző lámpa jelzi (ha van). A piros ellenőrző lámpának a gyújtás bekapcsolásakor világítania kell, a motor beindulása után a jelzőfénynek ki kell aludnia, egyéb esetben a motorral elindulni vagy tovább közlekedni tilos!

2. Végezze el a tengelykapcsolókar holtjátékának ellenőrzését, ismertesse beállítását!

Meg kell győződni róla, hogy a tengelykapcsoló kar holtjátéka 2-3 mm között legyen, amit a kar tövénél mérünk. Után állítani úgy kell, hogy a karon lévő állító csavart ki vagy be csavarod és kontraanyát meghúzod, ha készen van (csavar behajtása a holtjátékot növeli, kifelé hajtása pedig csökkenti azt). Ez a finom után állítás. A durva után állítást a blokkon lehet eszközölni.

3. Ismertesse a meghajtólánc feszességének ellenőrzését, illetve az után állítás lehetőségét!

A hátsó lengőkarhoz mész, a lánc felőli oldalon. Alulról felfelé megnyomod a lengőkar irányába, a kilengése nem lehet több 10-20 mm-nél. Ha nem megfelelő, akkor a hátsó kerékrögzítő anyát illetve a kontra anyákat kell meglazítani és előrébb vagy hátrébb húzni a kereket, mindkét oldalon egyenlőmértékben. Ehhez segítségünkre szolgál a lengőkaron lévő beosztás-skála. Ügyelni kell, hogy a kerék egyenes maradjon, k-ülönben félrehord és az borulásveszélyes. Majd az anyákat meghúzzuk.

4. Végezze el az első rugóstagok és a hátsó lengővilla ellenőrzését!

A motoron ülve az első fék behúzása mellett előre helyezzük a súlypontot. A lengéscsillapítónál nem szivároghat az olaj, nem szorulhat, illetve nem lehet rajta törés, repedés, sérülés. Ugyanezt megcsináljuk a hátsóval is.

A hátsó lengővillákat megfogjuk és oldalirányú mozgatással ellenőrizzük az épségét. A lengővilla nem kotyoghat.

5. Üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése!

A benzincsapot a benzintank bal oldalán találod általában, ha van (típusfüggő). Háromféle állása van: ON-RES-OFF/PRI (nyitott- tartalék-zárt/szerviz). Az újabb motoroknál az üzemanyag szűrő általában a tankba van beépítve. A motorok üzemanyaga a 95-ös benzin.

6. Elsősegélynyújtó csomag ellenőrzése!

Általában az ülés alatt találod, de lehet a hátitáskádban is, vagy az oldal dobozban is, csak lennie kell nálad egy “A” típusú csomagnak. A szavatosságát időközönként ellenőrizni kell, illetve a tartalmát pótolni kell, ha használtunk belőle.

7. Ismertesse a csomag- és személyszállítás feltételeit!

– teher: nem lóghat túl a motoron sem előre sem hátra semmi, illetve úgy kell elhelyezni a motoron bármilyen csomagot is, hogy biztonságosan legyen rögzítve, a vezetőt ne zavarja a vezetésben és nem takarhatja ki a világító- és fényjelző berendezést illetve a rendszámot). Ezen kívül figyelni kell, hogy ne haladjuk meg a motor megengedett legnagyobb össztömegét.

– személy: személyt szállítani csak akkor lehet, ha a vezetői engedélyünk már nem számít kezdő vezetői engedélynek. A motornak alkalmasnak kell lennie a személyszállításra (lábtartó, fogantyú), az utasnak képesnek kell lennie önmagára ügyelni, megfelelő ruházatban. Egy személyt átlagosan 68 kilóval számolunk.

Biztonsági ellenőrzési feladatok – követelmények a vizsgán

1/1 – A jármű biztonsági berendezéseinek elindulás előtti kötelező ellenőrzése
Követelmény: A vizsgázó a vizsga technikai és manőverezési feladatainak végrehajtása előtt végezze el a kötelezően előírt ellenőrzéseket (gumiabroncsok, kormányberendezés, világító- és fényjelző berendezések, fékberendezések, fékhatás ellenőrzése a jármű megtolásával és megállításával is).

1/2 – Motorolaj, sebességváltó olaj ellenőrzése
Követelmény: A vizsgázó négyütemű motor esetén mutassa meg az olajnyomás ellenőrzését, az olaj utántöltésének helyét, ellenőrizze le az olajszintet. Kétütemű motor esetén ismertesse a helyes üzemanyag-kenőanyag keverési arányt.

1/3 – Tengelykapcsoló kar ellenőrzése
Követelmény: A vizsgázó végezze el a tengelykapcsolókar holtjátékának ellenőrzését, ismertesse beállítását. Automata váltóval felszerelt vizsgajármű esetén ismertesse a mechanikus váltónál alkalmazott tengelykapcsolókar holtjátékának ellenőrzését.

1/4– Meghajtás ellenőrzése
Követelmény: A vizsgázó a vizsgán használatban lévő motorkerékpár függvényében ismertesse a meghajtólánc (bordásszíj) feszességének ellenőrzését, állításának lehetőségét (kardánhajtás esetén ismertesse a meghajtás karbantartását).
1/5– Kerékfelfüggesztés ellenőrzése
Követelmény: A vizsgázó végezze el az első rugóstagok és a hátsó lengővilla ellenőrzését.
1/6.– Üzemanyag ellátó rendszer ellenőrzése
Követelmény: A vizsgázó ismertesse a benzincsap állásait, mutassa meg az üzemanyagszűrőt, ismertesse a vizsgajárműben lévő üzemanyag fajtáját.
1/7. – Elsősegélynyújtó csomag ellenőrzése
Követelmény: Mutassa meg a járműben tárolt elsősegélynyújtó csomagot.
1/8 – Ismertesse a személyszállítás illetve a csomagszállítás feltételeit
Követelmény: Ellenőrizze a motorkerékpáron az utas- és csomagszállítás technikai eszközeit!

Technikai kezelési és manőverezési feladatok

M1 – Kis sebességű manőverezés és iránytartás

Követelmény:

Egyenletes, lassú tempóval haladjon a motorkerékpárral a kijelölt nyomvonalon (a kúpok között, illetve azok kerülésével) a kúpok érintése nélkül. A pálya végén forduljon meg egy ívben, és egészen lassú menetben (maximum
1m/s) haladjon át az 1 m széles és 8 m hosszú folyosón.

A folyosóból kiérve növelje a motorkerékpár sebességét, a fokozat nélküli váltóval szerelt motorkerékpár kivételével kapcsolja a második sebességi fokozatot, majd fékezzen, és álljon meg az úttest szélén úgy, hogy az első kerék a négy kúppal kijelölt területen belül, a megállás helyét jelző vonal előtt legyen. Kapcsolja a „0 − üres” sebességi fokozatot.

A feladat végrehajtása során minden irányváltoztatási szándékot jelezni kell, és az irányváltoztatás végrehajtásának veszélytelenségéről kellő körültekintéssel kell meggyőződni.

Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha

 • a pálya területét elhagyja;
 • a motorkerékpárral felborul;
 • útvonalat téveszt (kúpot kihagy);
 • kúpnak ütközik;
 • menet közben leteszi a lábát;
 • 1 m/s sebességnél gyorsabban halad át a folyosón;
 • a meghatározott helyen nem áll meg;
 • ha kétszer sebességi fokozatba kapcsolt motort akar beindítani;
 • ha kétszer irányjelzést vagy körültekintést elmulaszt.

M2 – Gyors manőverezés

Követelmény:

A vizsgázó becsatolt bukósisakban a motorkerékpáron ülve, járó motorral az indulási vonalnál várja a vizsgabiztos indító jelzését.

A vizsgabiztos jelzésére a vizsgázó az irányjelzést követően, az indító fokozat kapcsolása és kellő körültekintés után induljon el a motorkerékpárral. Gyorsítson fel száraz úton 20-25 km/h, nedves úton 15-20 km/h sebességre és az úttest felezővonalában elhelyezett kúpok (7db) között a motorkerékpár döntögetésével szlalomozva haladjon a pálya végéig, majd a 6. és 7. kúpok körül két „nyolcas”-t írjon le, és a korábbi útvonalát keresztezve szlalomozva haladjon visszafelé. Fékezzen, és a motorkerékpárral úgy álljon meg, hogy az első kerék a négy kúppal kijelölt területen belül, a megállás helyét jelző vonal előtt legyen. Kapcsolja a „0 − üres” sebességi fokozatot.

A feladat végrehajtása során irányjelzést csak elinduláshoz kell adni.

Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha

 • a pálya területét elhagyja;
 • a motorkerékpárral felborul;
 • útvonalat téveszt (kúpot kihagy);
 • kúpnak ütközik;
 • menet közben leteszi a lábát;
 • nem gyorsít fel az előírt sebességre;
 • a meghatározott helyen nem áll meg.

M3 – Gyors manőver – Akadály kikerülése – Intenzív fékezés

Követelmény:

A vizsgázó becsatolt bukósisakban a motorkerékpáron ülve, járó motorral az indulási vonalnál várja a vizsgabiztos indító jelzését. A vizsgabiztos jelzésére a vizsgázó, az indító fokozat kapcsolása után induljon el a motorkerékpárral. Gyorsítson fel a motorkerékpárral a kijelölt nyomvonalon a kúpok között haladva, száraz úton 30 km/h, nedves úton 20-25 km/h sebességre, majd csökkentse a motorkerékpár sebességét, kerülje ki az akadályt, és a pálya végénél forduljon meg egy ívben.

Gyorsítson fel motorkerékpárral száraz úton 50 km/h, nedves úton 35-40 km/h sebességre, kerülje ki az akadályt (bójasort) és az adott sebességről az úttest szélénél lévő jelzőkúptól és a fékezés kezdetét jelző vonaltól kezdve intenzív fékezéssel, mindkét fék egyidejű használatával álljon meg 12 m-en belül, a megállási helyét jelző vonal előtt. Kapcsolja a „0 − üres” sebességi fokozatot.
A feladat végrehajtása során irányjelzést csak elinduláskor kell adni.

Sikertelenséget okozó hibát vét a vizsgázó, ha

 • a pálya területét elhagyja;
 • a motorkerékpárral felborul;
 • útvonalat téveszt (kúpot kihagy);
 • kúpnak ütközik;
 • menet közben leteszi a lábát,
 • nem gyorsít fel az előírt sebességre;
 • a fékezés kezdetét jelző kúp és vonal előtt a motorkerékpár hosszánál távolabbról kezdi meg a fékezést;
 • az előírt fékúton nem tud megállni;
 • nem az első és hátsó fék együttes használatával lassít és áll meg.
Sáfián Krisztián

Sáfián Krisztián

Motorkerékpár szakoktató

 Oktató motorjaink

Honda CBR

Honda CBR

"A1" Kategória

Suzuki GS 500

Suzuki GS 500

"A2" Kategória

Kawasaki ZR 750

Kawasaki ZR 750

"A" Kategória

Yamaha Fazer

Yamaha Fazer

"A" Kategória

Több információt szeretnél kérni? Vedd fel velünk a kapcsolatot!

InformációkérésElérhetőségeink

Cím

4027, Debrecen Dózsa György utca 14. (Garázssor)

Telefonszám

Vattai Bernadett
+36 20 368 0587